नीतिकथा


श्याम प्रसाद शर्माज्यूले अनुवाद गर्नु भै २०२४ माघमा प्रकाशित भएकेा ‘ चीनका पुराना नीतिकथाहरू ‘ पहिले पनि पढेकेा थिए । अहिले फेरी हेर्दै छु । धेरै मार्मिक  कुराहरूलाइ मनछुने किसिमले प्रस्तुत गरिएका नीतिकथाहरू घतलाग्दा छन् ।  हामी सवैकेा दैनिकि जीवनमा वारवार घट्ने घटनालार्इ सम्झाउने खालकेा लिएजले लेखेकेा एउटा नीतिकथा यस्तेा छ ।

शङका

एक पटक एक जना मानिसकेा वन्चरेा हरायेा । उसलार्इ अाफनेा छिमेकीकेा छेारेाप्रति शङका लाग्येा । त्यस ठिटेाकेा चालचलन उसले सारै विचार गरेरे हेर्येा त्येा उसलार्इ दुरूस्त चेार जस्तै लाग्येा । उसले ठिटेाकेा अनुहार गडेर हेर्येा   त्येा पनि उसले चेारकै जस्तेा देख्येा । संक्षेपमा, त्यस केटेाकेा सवै चालचलन र काम यस्ता थिए जेा उसलार्इ  चेारीकेा अपराधी सिध्द गर्थे ।

तर पछि जव त्येा मानिस खन्ने कामले वारिमा गयेा ,त्यस वेला त्यसले अाफनै वन्चरेा भेटृायेा । त्यसपछि उसले अाफनेा छिमेकीकेा छेारेातिर हेर्दा त्यसका चालचलन र काम कुनै चेारकेा जस्तेा विल्कुलै देखेन ।

One Response to “नीतिकथा”

  1. Suman Says:

    Desh ta cactus jasto hoiana, desh ta swargai ho..utkrista garden nai ho…tara ke garne mali harule garden lai marubhumi baanai diye…

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदल्नुहोस )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदल्नुहोस )


%d bloggers like this: